Ćwiczenia Czerwieńsk 2016

W dniu 7.07.2016 r. w okolicach miejscowości Czerwieńsk, na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów. Sytuacja wstępna zakładała powstanie pożarów w kilku trudno dostępnych miejscach wskutek działania podpalacza. Rozwój zdarzeń na miejscu, zmieniające się warunki meteorologiczne, występowanie zagrożenia m.in. dla bazy paliw sąsiadującej z terenem objętym pożarem, powodowały potrzebę zaangażowania w akcję gaśniczą dużej ilości zastępów zawodowej, jak i ochotniczej straży pożarnej, służb leśnych, żołnierzy pobliskiej Jednostki Wojskowej oraz innych służb wspomagających, m.in. Policji. Finalnie, po blisko 4 godzinnej akcji, przystąpiono do tzw. głównego natarcia na skrzydła i front pożaru podając jednocześnie 10 prądów gaśniczych w natarciu oraz 3 w obronie wspierane zrzutami gaśniczymi samolotu dysponowanego przez Lasy Państwowe. Ugaszenie pożaru możliwe było po zbudowaniu blisko 1 kilometrowej magistrali wężowej doprowadzającej wodę ze zbiornika przeciwpożarowego umiejscowionego w głębi lasu do samochodów gaśniczych. Łącznie w akcję zaangażowanych było 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalny samochód dowodzenia i łączności, cysterna przewożąca 25 m3 wody oraz samochód wężowy; 8 zastępów ochotniczej straży pożarnej z terenu powiatu (OSP Czerwieńsk, OSP Nietków, OSP Leśniów Wielki, OSP Zawada, OSP Przylep, OSP Stary Kisielin, OSP Racula, OSP Świdnica); zastęp gaśniczy z Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku; 2 zastępy straży pożarnej z miejscowości Cottbus w Niemczech oraz służby współdziałające, tj. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Zielona Góra, Nadleśnictwo Przytok, Policja, żołnierze 4 zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku oraz przedstawiciele władz lokalnych. Na miejscu akcji utworzony został także SZTAB, którego zadania polegały na wspieraniu głównego dowodzącego poprzez organizowanie łączności, wskazywanie możliwych punktów czerpania wody, stałe monitorowanie sytuacji meteo oraz koordynowanie zadań realizowanych przez służby współdziałające.

Opis
sytuacji na miejscu:

 • Kilkutygodniowe
  upały powodują znaczny wzrost zagrożenia pożarowego na obszarach
  leśnych,

 • Hipotetycznie zakłada się działanie podpalacza, który wznieca pożary w trudno dostępnych miejscach oraz na terenach strategicznych,

 • W godzinach porannych (w czwartek) dochodzi do wzniecenia kilku pożarów w okolicy miejscowości Czerwieńsk,

 • Powiadomienie MSK Zielona Góra telefonem komórkowym przez przejeżdżającego przypadkowego świadka o pierwszym zauważonym pożarze,

 • Dysponowanie przez MSK Zielona Góra sił i środków JRG i najbliższych od miejsca zdarzenia OSP: Czerwieńsk, Nietków, JW Czerwieńsk,

 • Po
  kilkunastu minutach, około godziny 10:20 pracownik dostrzegalni
  pożarowej ALP zauważa gęsty, czarny dym nad lasem sosnowym w
  kompleksie leśnym w okolicach bazy paliw CPN Ekoserwis w
  Czerwieńsku,

 • MSK Zielona Góra dysponuje kolejne siły i środki (w tym wchodzące w skład kompanii gaśniczej Zielona Góra WOO (pozostawiając w stanie gotowości zastępy z OSP Kargowa, Kije, Babimost skoncentrowane w JRG Sulechów)

 • Ma
  miejsce intensywne rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie
  oddziały kompleksu leśnego, brak widoczności i orientacji w
  terenie zadrzewionym,

 • Powierzchnia
  objęta pożarem ok. 0,90 ha,

 • Trudne warunki terenowe, działanie podpalacza i wzniecanie pożarów w sąsiednich oddziałach oraz pojawiające się problemy sprzętowe powodują dalsze rozprzestrzenianie się pożaru,

 • Zachodzi potrzeba obrony bazy paliw CPN znajdującej się w sąsiedztwie kompleksu objętego pożarem, organizacji punktów czerpania wody, wyznaczenia odcinków bojowych i organizowania łączności na różnych kanałach radiowych.