Mianowania

Podczas uroczystych zmiany służbowych w dniu 27 września 2018 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze mł. bryg. Piotr Jankowiecki wręczył decyzje mianowania na stanowiska Dowódców Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Zielonej Górze.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze od dnia 1 października 2018 r. mianował:

  • kpt. Łukasza Januszewicza na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Zielonej Górze, który wcześniej pełnił obowiązki zastępcy dowódcy tej jednostki.
  • mł. bryg. Rafała Koniecznego na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze, który dotychczas pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Operacyjnego w komendzie miejskiej.

Nowo mianowani dowódcy od początku swojej drogi służbowej w PSP związani są z zielonogórską komendą.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z dniem 1 września 2018 r. mianował:

  • kpt. Mariusza Olszewskiego na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze. kpt. Mariusz Olszewski dotychczas miał powierzone obowiązki zastępcy dowódcy tej jednostki. Wcześniej, był wieloletnim dowódcą zmiany w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Żaganiu.