Sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 23 listopada 2018 r. w sali Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się uroczyste przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Czerwieńsk wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zakupionych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach programu zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Nietków. Pozostałe OSP z Gminy otrzymały zestawy ratownictwa medycznego wraz z noszami i zestawem szyn typu Kramera oraz defibrylatory. W uroczystości wzięli udział mł. bryg. Piotr Jankowiecki i bryg. Maksymilian Koperski.