Ćwiczenia na terenie Elektrociepłowni

W dniu 27.06 br. na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Piana 2019”.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż
około godziny 10:55, podczas prowadzenia prac serwisowych na obiekcie bloku gazowo-parowego, dochodzi do awaryjnego zrzutu gazu z instalacji zasilającej ciąg technologiczny. W nieznanych okolicznościach, w trakcie dokonywania zrzutu gazu dochodzi do zainicjowania pożaru poszycia dachu. Pracownik, który zauważył zagrożenie podejmuje nieskuteczną akcję gaśniczą, podczas ewakuowania się ulega wypadkowi. Zachodzi konieczność dotarcia do poszkodowanego, udzielenia pierwszej pomocy i natychmiastowej ewakuacji ze względu na powstałe obrażenia oraz zagrożenie pożarowe. Kolejne zadania to organizacja skutecznej akcji gaśniczej oraz ewakuacja personelu z budynku administracyjnego.
   

Celem ćwiczeń było:


-doskonalenie umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych;
-zapoznanie się z warunkami budowlanymi obiektu;
-doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych w czasie pożaru konstrukcji dachu i poszycia budynku, w części bloku parowo-gazowego;
-budowa zaopatrzenia wodnego oraz doskonalenie umiejętności wypracowywania decyzji mających na celu zachowanie ciągłości podawania środków gaśniczych (w tym piany);
-doskonalenie umiejętności organizacji ewakuacji wielu osób połączonej z równolegle prowadzonymi działaniami gaśniczymi;
-doskonalenie współpracy z zastępami OSP oraz innymi podmiotami ratowniczymi;
-sprawdzenie skuteczności alarmowania i czasu dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia;
-doskonalenie procedur personelu i użytkowników obiektu:
-realizacja zadań i obowiązków wynikających z IBP;
-sprawdzenie stopnia przygotowania pracowników na wypadek powstania pożaru w budynku bloku parowo-gazowego;
-sprawdzenie stopnia przygotowania obiektu oraz pracowników w sytuacji ogłoszenia ewakuacji budynku administracyjnego oraz bloku parowo-gazowego;
-ocena przygotowania obiektu do działań ratowniczych.

W ćwiczeniu udział wzięły służby zakładowe Elektrociepłowni, personel techniczny, powołany na potrzeby akcji sztab kryzysowy EC oraz zastępy Straży Pożarnej z JRG Nr 1, JRG Nr 2, OSP Przylep, OSP Zawada, OSP Ochla.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, udział i zaangażowanie!