List Komendanta Głównego PSP w okazji święta 11 listopada