Nagroda dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze

Komendant główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak uznając zaangażowanie członków grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej, wyróżnił nagrodą  pieniężną funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.
Za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej wyróżnieni zostali kpt. Łukasz Januszewicz, mł. kpt. Amadeusz Januszewski oraz mł. ogn. Łukasz Staśkiewicz.
Na bazie jednostek ratowniczo gaśniczych KM PSP w Zielonej Górze funkcjonują Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, Grupa Ratownictwa Wysokościowego oraz Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego.