Nowy samochód w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Zielonej Górze

W ramach projektu pn. „Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu „BUS” do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz przewozu ratowników na potrzeby działań ratowniczych wraz ze sprzętem do wykrywania i ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych.” Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze zakupiła lekki samochód specjalny typu „BUS” na podwoziu MAN TGE 3.180.

Pojazd przystosowany jest do przewozu 9-ciu ratowników wraz z wyposażeniem specjalistycznym. Uzbrojony jest w sprzęt ratownictwa chemiczno – ekologicznego, w  tym w miernik wielogazowy do rozpoznawania substancji niebezpiecznych.

Zadanie zostało zrealizowane przy 50% udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Funduszu Wsparcia PSP. Wartość pojazdu wraz z dodatkowym wyposażeniem wyniosła 215 248,67 zł.

Wsparcia finansowego na zakup pojazdu udzieliły firmy LIT POLSKA Sp. z o.o., LUG Light Factory Sp. z o. o., STYROPMIN Sp. z o. o, Steinpol Central Services Sp. z o. o., Brinkmann Manufaktur Sp. z o. o., Stelmet S.A. Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Samochód został przekazany do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Zielonej Górze, gdzie będzie wsparciem dla działań grup specjalistycznych ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz ratownictwa wysokościowego.