Szkolenia osp Luty-Marzec 2021

Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze informuje, że Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie planuje przeprowadzić następujące szkolenia:

  1. Naczelników OSP – w terminie 20-21 lutego 2021 r.
  2. Szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – w dniu 28 lutego 2021 r.
  3. Komendantów Gminnych ZOSP RP – w terminie 06-07 marca 2021 r.

Szkolenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem metod nauczania na odległość, tj. wideospotkań. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie konta na stronie internetowej google.pl ( ……@gmail.com ). Adres e-mail należy podać w karcie skierowania. Podczas szkolenia wymagany będzie wizualny kontakt z prowadzącym (włączona kamerka przez cały czas trwania szkolenia). Istnieje możliwość tworzenia grup do 5 osób przed jednym komputerem.

Kandydat kierowany na szkolenie Naczelników OSP powinien spełniać poniższe warunki i posiadać wymagane dokumenty:

  1. Wypełnione skierowanie umieszczone poniżej jako załącznik niniejszej informacji.
  2. Wiek – nie przekroczone 65 lat.
  3. Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do okazania w pierwszym dniu szkolenia).

Kandydat kierowany na szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP powinien spełniać poniższe warunki i posiadać wymagane dokumenty:

  1. Wypełnione skierowanie umieszczone poniżej jako załącznik niniejszej informacji.
  2. Wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat.
  3. Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do okazania w pierwszym dniu szkolenia).
  4. Potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań (zaświadczenie do okazania w pierwszym dniu szkolenia).

 

Kartę skierowania kandydata na szkolenie Naczelników OSP należy przesłać do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze do dnia 11 lutego br.

Kartę skierowania kandydata na szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym należy przesłać do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze do dnia 18 lutego br.

Kartę skierowania kandydata na szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP należy przesłać do Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze do dnia 25 lutego br.

W załączeniu karty skierowań na poszczególne szkolenia – pobierz