Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu „BUS” – WYBÓR OFERTY

      Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu „BUS” do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz przewozu ratowników na potrzeby działań ratowniczych wraz ze sprzętem do wykrywania i ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych. DOKUMENTACJA: SIWZ – POBIERZ… Continue Reading Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu „BUS” – WYBÓR OFERTY

Postępowanie przetargowe – Dostawa paliwa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie

WYBÓR OFERTY Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że do  przetargu na „Dostawa paliwa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie” złożono jedną ofertę. Komisja przetargowa po porównaniu oferty z SIWZ wybrała: Firma Wielobranżowa ADJOR Serwice Os. Zacisze 13c/20… Continue Reading Postępowanie przetargowe – Dostawa paliwa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie

Zamówienie publiczne – Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry

Wybór oferty: POBIERZ SIWZ: POBIERZ Ogłoszenie nr 10589 – 2017 z dnia 2017-01-19 r. Zielona Góra: „Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry” CPV: 09134100-8, 09132100-4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego… Continue Reading Zamówienie publiczne – Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry

Przetarg na dostawę pojazdu

  29.06.2016 – Wybór oferty – pobierz  _________________________________________________________________________________________  Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii… Continue Reading Przetarg na dostawę pojazdu

Wybór oferty przetargowej – paliwo dla JRG

WYBÓR OFERTY Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że do przetargu na „ Dostawa paliwa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej” Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie” złożono jedną ofertę. Komisja przetargowa po porównaniu oferty z SIWZ wybrała: Firma Wielobranżowa ADJOR… Continue Reading Wybór oferty przetargowej – paliwo dla JRG