Monitoring Pożarowy

 

Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze – pobierz

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytkowania „Wymagań organizacyjno–technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze” – pobierz

Wniosek o połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP (operator monitoringu) – pobierz

 

Wniosek o połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP (abonent) – pobierz