Plan zamówień publicznych

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Lp.

Nazwa zadania

Rodzaj zamówienia

Kod CPV

Wartość zamówienia

Planowany termin realizacji

Data realizacji

W złotych

W euro

1.

Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry

Dostawa

09134100-8, 09132100-4

184 000

w okresie trzech lat

44 072

Styczeń 2017 r.

30 stycznia 2017 r.