Informacja o terminach szkolenia podstawoweo OSP 2016

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że 
w związku z bardzo dużym zainteresowaniem
szkoleniem podstawowym strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych i ograniczoną liczbą miejsc około trzydziestu na
pojedynczym szkoleniu zostaną zorganizowane dodatkowe kursy. W
związku z powyższym po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji
miejsca na szkolenia zostały rozdzielone w sposób następujący:

 • szkolenie rozpoczynające się 19.02.2016 r.

 • OSP Czerwieńsk 5 osób,

 • OSP Stary Kisielin 1 osoba,

 • OSP Świdnica 2 osoby,

 • OSP Kargowa 5 osób,

 • Smolno Wielkie 2 osoby,

 • Niwiska 3 osoby,

 • Sycowice 3 osoby,

 • Letnica 2 osoby,

 • Jarogniewice 7 osób,

 • Otyń 2 osoby,

 • szkolenie rozpoczynające się 22.04.2016 r.

 • OSP Babimost 3 osoby,

 • OSP Bojadła 3 osoby,

 • OSP Nowe Kramsko 4 osoby,

 • OSP Mozów 4 osoby,

 • OSP Brody 8 osób,

 • OSP Cigacice 9 osób,

 • OSP Pomorsko 2 osoby,

 • szkolenie rozpoczynające się 16.09.2016 r.

 • OSP Ochla 4 osoby,

 • OSP Przylep 6 osób,

 • OSP Racula 2 osoby,

 • OSP Stary Kisielin 1 osoba,

 • OSP Nowogród Bob. 3 osoby,

 • OSP Sucha 2 osoby,

 • OSP Wysoka 5 osób,

 • OSP Kotowice 5 osób,

 • OSP Tyczyca 1 osoba,

 • OSP Otyń 1 osoba.

 • OSP Zabór 2 osoby

Termin szkolenia rozpoczynającego się we wrześniu 2016 roku jest
terminem wstępnym i może ulec zmianie.