Ćwiczenia w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

      W dniu 11 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe, których celem było doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności współdziałania jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z innymi służbami w przypadku wystąpienia kilku zagrożeń jednocześnie, w zakresie likwidacji możliwych do wystąpienia form zagrożeń bezpieczeństwa.

Wieloaspektowy scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie zagrożeń w postaci przejęcia broni podrzuconej przez dron osadzonemu. Więzień terroryzuje osadzonych i bierze zakładnika. Podjęte przez negocjatora mediacje nie przynoszą rezultatu. Osadzony rani jednego z więźniów i wydostaje się na zewnątrz zakładu karnego. Do działań wkraczają Policjanci oraz funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej. Jednocześnie na terenie pomieszczenia gospodarczego w bloku więziennym wybucha pożar. Do działań wkracza drużyna przeciwpożarowa, a na pomoc zostaje wezwana straż pożarna z Zielonej Góry oraz Nowogrodu Bobrzańskiego.  

Opracował: mł. bryg. Ryszard Gura oficer prasowy KM PSP Zielona Góra