Informacja o pokazach sprzętu.

      W związku z dużym zainteresowaniem zawodem strażaka ze strony placówek oświatowych oraz kierowanymi prośbami o przeprowadzenie pokazów sprzętu w związku z organizowanymi festynami / imprezami, Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż ze względu na charakter pełnionej służby możliwości uczestniczenia zastępów PSP w przedmiotowych imprezach są ograniczone. Jednocześnie zachęcamy do organizowania wycieczek do Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, podczas których będzie możliwość zapoznania się ze specyfiką zawodu strażaka, jak też obejrzenia sprzętu, którym dysponuje dana Jednostka.

      W razie zainteresowania organizacją wycieczki do strażnicy PSP prosimy o wcześniejszy kontakt z Dowódcą danej Jednostki w celu uzgodnienia terminu oraz kwestii organizacyjnych.

      Dane kontaktowe do Dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze znajdują się na stronie internetowej Naszej Komendy w zakładce „kontakt”.