Ognisty Ratownik – Gorąca Krew w Sulechowie

W dniu 05.07.2016 odbyła się akcja zbiórki krwi członków Klubu HDK JRG  Sulechów. Jest to czwarta zbiórka krwi w  XI Edycji Akcji „Ognisty  Ratownik – Gorąca Krew”. W akcji wzięło udział 16 osob w wyniku czego  pozyskano 7,2 litra krwi. 

Krew oddali funkcjonariusze i emeryci PSP JRG Sulechów, pracownicy Straży Miejskiej oraz Nadleśnictwa Sulechów a także inni mieszkańcy miasta.