Ogłoszenie o naborze do służby

18.07.2017

Informujemy, że po przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze i zakończeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego przyjęci do służby zostali kandydaci z numerami:

Nr kandydata

802

764

779

Na tym zakończono postępowanie kwalifikacyjne.

16.03.2017

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowała do etapu V postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienione osoby:

Nr kandydata

802

793

764

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczba uzyskanych punktów:

Nr kandydata rezerwowego

779

807

Kandydaci do V etapu postępowania – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej

do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zgłoszą się w dniu 17.03.2017 w godz. 8:30 – 15:30 w sekcji organizacyjno kadrowej w celu odebrania skierowania na badania.

Po zakończeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego na www.straz.zgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń (I piętro) siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5, zostanie opublikowana zatwierdzona lista kandydatów do przyjęcia do służby.


13.03.2017

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu III etapu kwalifikacyjnego – próba sprawnościowa, zakwalifikowała na rozmowę kwalifikacyjną niżej wymienione osoby:

L.p.

Nr kandydata

1

764

2

779

3

793

4

802

5

807

IV etap postępowania – rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 16.03.2017 r. od godz.10:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, przy ul. Kasprowicza 3/5

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części V etapu kwalifikacyjnego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie ogłoszony do dnia 17.03.2017 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl


09.03.2017

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu II etapu kwalifikacyjnego i próby wydolnościowej, zakwalifikowała do prób sprawnościowych niżej wymienione osoby :

Lp.

Nr kandydata

1

379

2

690

3

703

4

750

5

754

6

755

7

764

8

765

9

778

10

779

11

792

12

793

13

802

14

807

15

809

16

811

III etap postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Test sprawności fizycznej – próba sprawnościowa

zostanie przeprowadzona w dniu 13.03.2017 r. od godz.10.00 na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 37

Obowiązuje strój sportowy.

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części IV etapu kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) zostanie ogłoszony do dnia 13.03.2017 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl


08.03.2017

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze , po przeprowadzeniu I etapu kwalifikacyjnego, zakwalifikowała do II i III etapu niżej wymienione osoby:

1

Migdał

Piotr

2

Oleksy

Bartosz

3

Płotała

Patrycja

4

Dzikowska

Ilona

5

Zieleniewski

Łukasz

6

Makowski

Michał

7

Warzecha

Tomasz

8

Szamotulski

Igor

9

Węgrzyński

Adrian

10

Petreczko

Łukasz

11

Nadstoga

Damian

12

Bieława

Jacek

13

Kasperski

Krzysztof

14

Boniakowski

Patryk

15

Kaczmarek

Karol

16

Sadowski

Michał

17

Raszczuk

Bartosz

18

Kościukiewicz

Artur

19

Rączka

Damian

20

Mizak

Łukasz

Jedna osoba nie dostarczyła wymaganych dokumentów.

II etap postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Sprawdzian lęku wysokości

  2. Test sprawności fizycznej – Próba wydolnościowa

zostaną przeprowadzone w dniu 09.03.2017 r. od godz.11:30

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Zielonej Górze ul. Kożuchowska 4

Obowiązuje strój sportowy.

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części III etapu kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej – próba sprawnościowa) zostanie ogłoszony do dnia 10.03.2017 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl


Ogłoszenie o naborze do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej (stanowisko etatowe: starszy ratownik-kierowca)
w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Planowany termin przyjęcia kandydata do służby: II-IV kwartał 2017 r.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW