Turniej leśny i zawody sportowo pożarnicze OSP 2017

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 1 września 2017 r. (piątek) w Bogaczowie gm. Nowogród Bobrz. odbędzie się XVI Turniej Drużyn Młodzieżowych OSP powiatu zielonogórskiego pod hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami”. W turnieju mogą brać udział drużyny żeńskie, chłopięce lub mieszane w wieku 12 – 16 lat. Drużyny powinny liczyć 10 osób.

Zgłoszenia uczestniczących drużyn (wzór) należy przesłać
do tutejszej komendy do dnia 25 sierpnia 2017 r. faxem: +48 68 4575604 lub e-mailem: k.sroczynski@straz.zgora.pl.

Jedną z konkurencji tak jak w roku ubiegłym będzie musztra więc zachęcamy już teraz do ćwiczeń.

Przypominamy o zgodach rodziców na udział dzieci w zawodach (wzór), które będą sprawdzane w dniu zawodów.

Zbiórka uczestników na boisku sportowym w Bogaczowie. Drużyny na turniej leśny powinny przyjeżdżać w następującej kolejności:

Godz. 9.00 – Gminy: Nowogród Bobrzański, Świdnica, Czerwieńsk,

Godz. 10.00 – Gminy: Zielona Góra, Zabór, Sulechów,

Godz. 11.00 – Gminy: Babimost, Bojadła, Kargowa, Trzebiechów.

Jednocześnie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 2 września 2017 roku o godz. 10.00 na stadionie sportowym przy ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze zostaną przeprowadzone Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody rozgrywane będą według Regulaminu Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 10 lutego 2011 r. (pobierz regulamin) w konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza oraz musztra (pobierz regulamin)

Startujące w zawodach drużyny występować będą w 2 grupach:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze – wiek powyżej 18 lat (dopuszcza się młodzież
od 16 lat, z wyjątkiem mechanika i dowódcy),

Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze (wiek powyżej 16 lat).

W związku z szeregiem prac organizacyjnych informujemy, że jednostki OSP mogą zgłaszać udział swoich drużyn (na formularzach wg wzoru) do tut. Komendy w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r. Zgłoszenia drużyn w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. Zgłoszenia można przysyłać pocztą, faxem na nr 68 4575604, w formie elektronicznej na adres k.sroczynski@straz.zgora.pl lub dostarczyć osobiście. Osoby, które nie mają ważnych badań lekarskich muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach.

Odprawa z kierownikami drużyn planowana jest w tygodniu poprzedzającym zawody a o dokładnej dacie i miejscu odprawy powiadomimy kierowników zgłoszonych drużyn w późniejszym terminie.