Szkolenie z zakresu postępowania przy awariach związanych z gazem ziemnym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że
w dniu 30 września 2017 r. istniejąca od ponad 18 lat na polskim rynku firma  EWE Energia Sp. z o.o. przeprowadzi dla Strażaków z naszego powiatu – zarówno Państwowej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych szkolenie z zakresu postępowania przy awariach związanych z gazem ziemnym.

Szkolenie ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Podczas symulowanych akcji „na żywym organizmie” pracownicy Działu Technicznego EWE zapoznają Strażaków z prawidłowym postępowaniem przy opanowywaniu np. płonącego gazociągu – dlatego wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie w umundurowaniu bojowym, własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają.

Możliwość bezpośredniej konfrontacji z płonącym gazem, przećwiczenia zachowań oraz efektywne metody gaszenia pożaru powstałego w specyficznych warunkach, przyczynią się do podniesienia świadomości ewentualnych zagrożeń, a przede wszystkim wyposażą w wiedzę, która w skrajnych przypadkach pozwoli odpowiednio zareagować na powstałe zagrożenia.

Na naszej stronie internetowej dostępne będą linki do filmów ze szkoleń, które firma EWE przeprowadziła w innych powiatach naszego województwa.

Zgłoszenia na ww. szkolenie zawierające nazwę jednostki oraz liczbę strażaków z poszczególnych jednostek OSP należy przesłać do tut. Komendy najpóźniej do dnia 31 sierpnia br. Zgłoszenia należy przesłać na adres r.konieczny@starz.zgora.pl lub k.sroczynski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.

 

Skrócony program szkolenia

dla strażaków z zakresu postępowania przy awariach związanych z gazem ziemnym.

 Termin: 30 września 2017 r.

Miejsce szkolenia teoretycznego: Hala Sportowa GOSiR, ul. Ogrodowa 36 a, 66-008 Świdnica

Miejsce szkolenia praktycznego: ul. Łąkowa, Świdnica

 Program szkolenia:

             10:00   przyjazd uczestników na parking przy hali GOSiR

            10:15   kawa, herbata

             10:30   rozpoczęcie szkolenia

             10:45 – 12:30  szkolenie teoretyczne

             12:30   kawa, herbata, odprawa przed szkoleniem praktycznym

             13:00 – 15:00  szkolenie praktyczne

             15:30   catering (Szkoła Podstawowa w Świdnicy, ul. Ogrodowa 36)