Szkolenie z ratownictwa technicznego OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 07 października 2017 roku rozpoczyna się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, którzy ukończyli kurs podstawowy strażaka OSP przed 2016 r.:

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie skierowania na szkolenie, potwierdzonego przez właściwy organ gminy.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem – POBIERZ) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 04 października br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres k.sroczynski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 07.10 – 08.10.2017, 14.10.2017,. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 15.45.

Dnia 15.10.2017 odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie.

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne.