Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 17 października 2017 r. rozpoczyna się szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Zgłoszenia na ww. szkolenie na druku kart skierowania zgodnie z załączonym wzorem należy przedłożyć w tut. Komendzie Miejskiej najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 r.

Kartę skierowania można przesłać na adres: k.sroczynski@straz.zgora.pl bądź r.konieczny@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 17, 18, 19, 24, 25 listopada 2017 r. oraz 26 listopada 2017 r. – egzamin.