Ogłoszenie o naborze do służby

Zielona Góra, dnia 16 lutego 2018 r.

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowała do etapu V postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienione osoby:

l.p.

Nr kandydata

364

376

394

395

404

409

417

425

431

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów:

l.p.

Nr kandydata

442

Kandydaci do V etapu postępowania – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zgłoszą się w dniu 20.02.2018 r. w godz. 8:30 – 14:00 w sekcji organizacyjno-kadrowej w celu odebrania skierowania na badania lekarskie.

Po zakończeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego na www.straz.zgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń (I piętro) siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5, zostanie opublikowana zatwierdzona lista kandydatów do przyjęcia do służby.

________________________________________________________________________________________________

Zielona Góra, dnia 13 lutego 2018 r.

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu III etapu kwalifikacyjnego – prób sprawnościowych, zakwalifikowała na kolejny etap – rozmowę kwalifikacyjną niżej wymienione osoby:

l.p.

Nr kandydata

godz.

364

od godz. 9:00

376

390

394

395

404

408

409

411

od godz. 11:30

417

419

425

431

441

442

IV etap postępowania – rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 14.02.2018 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zielonej Górze, przy ul. Kasprowicza 3/5

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części V etapu kwalifikacyjnego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie ogłoszony do dnia 16.02.2018 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl

______________________________________________________________________________________________________

Zielona Góra, dnia 9 lutego 2018 r.

 

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów
do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze,
po przeprowadzeniu II etapu – sprawdzian lęku wysokości i III etapu postępowania kwalifikacyjnego – próby wydolnościowej, zakwalifikowała do prób sprawnościowych niżej wymienione osoby:

nr kandydata
      1. 364
      2. 374
      3. 376
      4. 390
      5. 394
      6. 395
      7. 404
      8. 405
      9. 408
  10. 409
  11. 410
  12. 411
  13. 412
  14. 417
  15. 419
  16. 421
  17. 423
  18. 424
  19. 425
  20. 428
  21. 431
  22. 441
  23. 443
  24. 442
  25. 445
  26. 446
  27. 448

 

III etap postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Test sprawności fizycznej – próba sprawnościowa

 

zostanie przeprowadzona w dniu 12.02.2018 r. od godz. 10.00 na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
przy ul. Sulechowskiej 37

 

Obowiązuje strój sportowy.

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części IV etapu kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) zostanie ogłoszony do dnia 13.02.2018 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl

__________________________________________________________________________

Zielona Góra, dnia 7 lutego 2018 r.

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu I etapu kwalifikacyjnego, zakwalifikowała do II i III etapu niżej wymienione osoby:
1. 321
2. 336
3. 345
4. 348
5. 364
6. 374
7. 376
8. 390
9. 394
10. 395
11. 402
12. 404
13. 405
14. 408
15. 409
16. 410
17. 411
18. 412
19. 413
20. 417
21. 419
22. 421
23. 423
24. 424
25. 425
26. 427
27. 428
28. 431
29. 439
30. 441
31. 440
32. 443
33. 442
34. 445
35. 446
36. 448

II etap postępowania kwalifikacyjnego:
1. Sprawdzian lęku wysokości
2. Test sprawności fizycznej – próba wydolnościowa
zostaną przeprowadzone w dniu 08.02.2018 r. od godz. 10:30
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Zielonej Górze ul. Kożuchowska 4

Obowiązuje strój sportowy.

Wykaz osób zakwalifikowanych do III etapu kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej – próba sprawnościowa) zostanie ogłoszony w dniu 09.02.2018 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl

_____________________________________________________________________________________________________

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej (stanowisko etatowe: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby. Planowany termin przyjęcia kandydata do służby: I-III kwartał 2018 r.

SZCZEGÓŁY – zobacz

załączniki – pobierz