OTWP ogłoszenie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że tegoroczne Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbędą się w dniu 06 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 42.

Przed rozpoczęciem eliminacji Opiekun grupy proszony jest o dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Protokół z posiedzenia jury eliminacji gminnych OTWP.

  2. Informację o przebiegu eliminacji na szczeblu gminnym OTWP.

  3. Karty uczestników OTWP zakwalifikowanych do etapu powiatowego OTWP.

Jednocześnie w terminie do dnia 30 marca br. prosimy o dostarczenie do siedziby tut. Komendy imiennego wykazu osób biorących udział w eliminacjach powiatowych.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla miasta Zielona Góra odbędą się w dniu 07.04.2018 roku o godz. 12.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zielonogórskiej 5 w miejscowości Zawada.