Skrypty do szkoleń

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że zostały zakończone prace nad:

„Skryptem do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym”,
„Skryptem do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym”,
„Skryptem do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym – działania na lodzie”.

Wyżej wymienione materiały zostały  zatwierdzone jako materiał rekomendowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, do wykorzystania w procesie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Skrypty umieszczono na stronie internetowej (www.straz.gov.pl) w zakładce „Baza Wiedzy” w odpowiednich działach tematycznych.

W związku z powyższym proszę o  przekazanie informacji o skryptach wszystkim podległym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bezpośredni link: ZOBACZ