Kontrole obozów harcerskich

Strażacy zielonogórscy odwiedzili obóz harcerski Hufca ZHP Polkowice w Wojnowie. Spotkanie było okazją do sprawdzenia stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obozowisku jak również przeprowadzenia szkoleń dotyczących bezpiecznego zachowania się młodzieży podczas kryzysowych sytuacji. Wspólnie wypracowano zasady zachowania się w przypadku gwałtownych burz, wichur, ulewnych deszczy czy pożaru. Strażacy przeprowadzili szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowali swoje pojazdy i sprzęt pożarniczy. Przekazano komendantowi obozu radiotelefon w celu zapewnienia bezpośredniej łączności z punktem alarmowym najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sulechowie. W trakcie przeglądu obozowiska, w porozumieniu ze służbą leśną w pobliżu obozowiska usunięto kilka starych drzew, które mogłyby stwarzać zagrożenie w przypadku gwałtownych wiatrów.

W dniu dzisiejszym tj. 24.07.2018 mieliśmy wizytę komendanta obozu w Wojnowie wraz z przedstawicielami grupy podczas której otrzymaliśmy bardzo miłe podziękowania.
My również pragniemy podziękować za współpracę i życzyć równie owocnej w przyszłych latach.