Pożar wysypiska śmieci w Zielonej Górze

Ogień na wysypisku śmieci w Zielonej Górze Raculi pojawił się w poniedziałek (16 lipca) w nocy, około godz. 23.05. Zgłaszający nam pożar widzieli dym z odległości nawet kilku kilometrów. Pierwsze zastępy straży pożarnej, które dojechały na miejsce zdarzenia o godzinie 23.17 zastały mocno rozwinięty pożar o powierzchni około 5 000 m2. Strażacy napotkali na ogromne utrudnienia w działaniach gaśniczych. Wysoka temperatura, zmieniający się kierunek wiatru oraz niewystarczające zaopatrzenie wodne na terenie wysypiska. W miejsca do których nie można było dotrzeć z liniami wężowymi podawano wodę z działek wodno – pianowych zamontowanych na pojazdach gaśniczych. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody do pożaru zadysponowano ciężkie samochody gaśnicze, cysternę wodną oraz uruchomiono kolejne punkty czerpania wody w Raculi. Występowanie toksycznych gazów pożarowych na miejscu pożaru powodowało konieczność ciągłego korzystania przez strażaków z aparatów powietrznych. Na pożar skierowano również samochód specjalny z dodatkowym sprzętem ochrony dróg oddechowych i butlami powietrznymi. Pożar został opanowany około godziny 2.00. Dogaszanie pożarzyska trwało do godziny 21.00 dnia następnego. W działaniach gaśniczych, prócz czterech zastępów Państwowej Straży Pożarnej wzięły udział zastępy gaśnicze z OSP Racula. Ochla, Przylep, Zawada, Świdnica i Koźla. Wielką pomoc otrzymaliśmy również od pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy przy pomocy spychaczy z góry przysypywali piaskiem zarzewia pożaru.