Wyciek amoniaku w Nestle, w Kargowej – ĆWICZENIA

24.07.2018 r. w godzinach porannych w pomieszczeniu maszynowni zakładu Nestle w Kargowej dochodzi do rozszczelnienia instalacji układu chłodzenia i wycieku amoniaku. Sygnalizacja wykrycia stężeń niebezpiecznych amoniaku wskazuje przekroczenie progu alarmowego w pomieszczeniu. Operatorzy mediów energetycznych przystępują do sprawdzenia powodów alarmu i wdrażają procedurę postępowania na wypadek wycieku amoniaku. Powiadamiają inżyniera energetyka. W czasie kontroli instalacji jeden z operatorów doznaje urazu. Podjęta próba ewakuacji przez zabezpieczającego na zewnątrz operatora nie udaje się. Pracownik znajdujący się wewnątrz pomieszczenia traci przytomność. Dodatkowo, dochodzi do awarii systemu wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu maszynowni. Występuje zagrożenie wybuchem. Ze względu na skalę problemu i brak możliwości usunięcia zagrożenia przez wykwalifikowany personel zakładu, dyrekcja podejmuje decyzję o ewakuacji pracowników oraz powiadomieniu służb ratunkowych….

Na szczęście to tylko ćwiczenia pod kryptonimem „Amoniak 2018”. Tematem zajęć praktycznych była organizacja działań ratowniczo – gaśniczych na terenie zakładu produkcyjnego w czasie niekontrolowanego wycieku substancji niebezpiecznej do atmosfery, połączone z ewakuacją osób poszkodowanych oraz personelu zakładu. W ćwiczeniach brały udział zastępy z JRG PSP w Sulechowie, specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z JRG PSP nr I z Zielonej Góry oraz druhowie z OSP w Kargowie i Smolnie Wielkim.