Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze

Lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 września  2018 r. powołał mł. bryg. Piotra Jankowieckiego na stanowisko komendanta miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Wręczenia aktu powołania dokonał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, w asyście lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryka Maruszaka podczas uroczystego spotkania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej 31 sierpnia 2018 r.

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/WRECZENIE-AKTOW-POWOLANIA/idn:36740