Lekcja pokazowa w SP7

W dniu 22.10.2018 r. strażacy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze wraz z funkcjonariuszami Policji oraz pracownikami Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra przeprowadzili w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zielonej Górze pokazową lekcję inaugurująca II edycję konkursów „Bezpieczne maluchy” oraz „Bezpieczna ekipa”.
Konkursy mają na celu propagowanie informacji o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w domu, na drodze oraz w plenerze i są skierowane do uczniów szkół podstawowych. Pierwsza część – „Bezpieczne maluchy” to konkurs plastyczny dla klas 1-3, drugą zaś część „Bezpieczna ekipa” stanowi konkurs z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie zakończony rywalizacją sportową. Całość poprzedzi cykl szkoleń z koordynatorami szkół, na których zaprezentowany zostanie materiał pomocny w przygotowaniu dzieci do konkursów oraz odświeżona zostanie wiedza z zakresu bezpieczeństwa. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi wiosną 2019 r.
Spotkanie w szkole stanowiło również rozpoczęcie na terenie naszego Miasta oraz powiatu zielonogórskiego ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej PSP pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”