Akt mianowania dla Dowódcy JRG Sulechów

W dniu 03 grudnia 2018 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sulechowie, podczas uroczystej zmiany służby, komendant miejski PSP w Zielonej Górze mł. bryg. Piotr Jankowiecki wręczył kpt. Mirosławowi Pacynie decyzję  mianowania go z dniem 1 grudnia 2018 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  PSP w Sulechowie.

Mirosław Pacyna rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1995 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wolsztynie. W szeregach zielonogórskiej straży pożarnej służy od 2003 roku. Od 2015 roku pełnił obowiązki dowódcy zmiany,  w lutym 2018 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Sulechowie.
Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie na kierunku Politologia, oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.