Akt mianowania dla Zastępcy Dowódcy JRG Sulechów

W dniu 2 stycznia 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sulechowie, podczas uroczystej zmiany służby, komendant miejski PSP w Zielonej Górze mł. bryg. Piotr Jankowiecki wręczył mł. kpt. Piotrowi Maćkowiak decyzję  mianowania go z dniem 1 stycznia 2019 r. na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  PSP w Sulechowie.