Spotkania strażaków z nauczycielami na radach pedagogicznych

W bieżącym roku kadra kierownicza Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze kontynuuje akcję prelekcji/instruktaży dla nauczycieli szkół wszystkich szczebli w mieście oraz na terenie powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa, realizowanych podczas rad pedagogicznych.

W trakcie spotkań omawiane są  cele i założenia kampanii pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Zachęcamy do prowadzenia zajęć i pogadanek z dziećmi z zakresu zagrożeń związanych z czadem i sezonem grzewczym. Przekazywane są informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w okresie jesienno – zimowym w zakresie eksploatacji budynków, w tym sieci i instalacji w obiektach. Przypominamy o obowiązkach właścicieli dotyczących usuwania nadmiaru śniegu, nawisów lodowych oraz sopli z budynków szkolnych. W związku z rozpoczęciem się ferii zimowych, omawiamy tematy związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Proponujemy organizację, wspólnie z dziećmi ćwiczeń i szkoleń z zakresu ratownictwa lodowego oraz udzielenia pierwszej pomocy osobom pod którymi załamał się lód. Zapraszamy zainteresowane szkoły do współpracy.