Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Trzebiechowie

W dniu 16.05.2019 r. godz. 9.15 do Stanowiska Kierowania w Zielonej Górze wpłynęło zgłoszenie z sekretariatu Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie o zniszczeniu części budynku, pożarze oraz dużej ilości osób poszkodowanych w wyniku wybuchu bomby. Na szczęście to były tylko ćwiczenia, których głównym celem była weryfikacja rozwiązań dotyczących prowadzenia wspólnych działań służb ratowniczych w warunkach sytuacji kryzysowej na terenie obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym naciskiem na placówki oświatowe, w których pojawiały się w ostatnim czasie informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych.
W ćwiczeniach udział wzięli strażacy PSP z JRG w Sulechowie oraz strażacy z OSP Trzebiechów, OSP Klenica, OSP Bojadła, OSP Smolno Wielki, OSP Głuchów, funkcjonariusze Posterunku Policji z Trzebiechowa, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy w Trzebiechowie oraz nauczyciele i dzieci ze szkoły podstawowej w Trzebiechowie.