Harcerskie obozy pod opieką Państwowej Straży Pożarnej

Strażacy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze włączyli się w ogólnopolską akcję wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich „Pod Namiotami”. Rok rocznie na terenie kraju w tego rodzaju wypoczynku wakacyjnym bierze udział ponad 100 tys. uczestników. Również na terenie powiatu zielonogórskiego w miejscowości Wojnowo odbywa się aktualnie jeden z takich obozów zorganizowanych przez Hufiec ZHP Polkowice. 26 lipca br. harcerzy odwiedzili funkcjonariusze st. str. Wojciech Długaszek oraz st. sekc. Piotr Palczyński wraz ze swoim czworonożnym towarzyszem, psem rasy Border Colie. Poza kontrolą bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie obozowiska nasi funkcjonariusze przeprowadzili ponad dwugodzinne spotkanie w formie warsztatów. Tematyka jaką poruszyli była bardzo szeroka, dotyczyła między innymi:

  • Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Zasad zachowania w czasie alarmu ppoż. oraz ewakuacji
  • Zasad korzystania z ognia, w tym bezpieczeństwa podczas spotkań przy ognisku
  • Zasad korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica, koc gaśniczy, hydronetka)
  • Zasad bezpiecznego korzystania z kąpielisk
  • Zasad zachowania w czasie burz, nawałnic, nagłych załamań pogodowych
  • Zasad zachowania podczas ataku dzikich zwierząt
  • Zasad zachowania podczas zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych
  • Zasad zachowania na wypadek zagubienia się w terenie oraz podstawowych metod poszukiwawczych

W spotkaniu uczestniczyło trzydzieścioro dwoje dzieci, ich opiekunowie, oraz Pani Komendant Obozu harcmistrzyni Halina Żelazna. W czasie warsztatów harcerze bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych z obsługi sprzętu gaśniczego, prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie oraz symulacji ataku przez agresywnego psa. Strażacy w zamian za zaangażowanie przygotowali dla każdego z uczestników drobne upominki w postaci opasek odblaskowych, fluorescencyjnych breloków, kieszonkowych instrukcji prowadzenia RKO. Mamy nadzieję, że wspólne działania wszystkich służb biorących udział w akcji oraz warte podkreślenia zaangażowanie młodzieży przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku. Strażacy zorganizowali również dla obozowiczów bezpośrednią łączność radiową ze Stanowiskiem Kierowania KM PSP w Zielonej Górze. Każdego dnia straż pożarna sprawdza łączność z organizatorami obozu.