Turniej Leśny 2019

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) w Bojadłach. odbędzie się XVIII Turniej Drużyn Młodzieżowych OSP powiatu zielonogórskiego pod hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami”. W turnieju mogą brać udział drużyny żeńskie, chłopięce lub mieszane w wieku 12 – 16 lat. Drużyny powinny liczyć 10 osób.

Zgłoszenia uczestniczących drużyn (wg załączonego wzoru) należy przesłać
do tutejszej komendy do dnia 23 sierpnia 2018 r. faxem: +48 68 4575604 lub e‑mailem:
k.sroczynski@straz.zgora.pl.

Przypominamy o zgodach rodziców na udział dzieci w zawodach, które będą sprawdzane w dniu zawodów.

Zbiórka uczestników przy Szkole w Bojadłach. Drużyny na turniej leśny powinny przyjeżdżać w następującej kolejności:

Godz. 9.00 – Gminy: Trzebiechów, Bojadła, Kargowa, Sulechów,

Godz. 10.00 – Gminy: Zielona Góra, Zabór, Babimost,

Godz. 11.00 – Gminy: Nowogród Bobrzański, Świdnica, Czerwieńsk.