Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14 września 2019 roku rozpoczyna się szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Zgłoszenia na ww. szkolenie na druku kart skierowania zgodnie z załączonym wzorem  (pobierz) należy przedłożyć w tut. Komendzie Miejskiej najpóźniej do dnia 9 września br.

Kartę skierowania można przesłać na adres: d.kaczmarek@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 14, 15, 21 września 2019 r. w godz. 9:00 do 16:00, w dniu 22 września 2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się egzamin.