Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje,
że w dniu 7 września 2019 r. o godz. 9.00 na stadionie sportowym przy
ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze
zostaną przeprowadzone Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody rozgrywane będą w trzech konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m
z przeszkodami, ćwiczenie bojowe oraz musztra zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 10 lutego 2011 r.

Startujące w zawodach drużyny występować będą w 2 grupach:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze – wiek powyżej 18 lat (dopuszcza się młodzież od 16 lat, z wyjątkiem mechanika i dowódcy),

Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze (wiek powyżej 16 lat).

W związku z szeregiem prac organizacyjnych informujemy, że jednostki OSP mogą zgłaszać udział swoich drużyn (na formularzach wg załączonego wzoru) do tut. Komendy w nieprzekraczalnym terminie do 03 września 2019 r. Zgłoszenia drużyn w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. Zgłoszenia można przysyłać pocztą, faxem na nr 68 4575604, w formie elektronicznej na adres k.sroczynski@straz.zgora.pl lub dostarczyć osobiście.

Odprawa z kierownikami drużyn odbędzie się w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze w dniu 3 września 2019 r.
o godz. 17.00.