Bezpieczna Ekipa 2019

11 szkół, ponad 50 uczestników, 5 godzin rywalizacji w 7 konkurencjach.

Tak statystycznie zakończyła się druga edycja „Bezpieczna Ekipa 2019” – zmagań szkół podstawowych z terenu Zielonej Góry, które odbyły się 8 listopada w obiekcie zielonogórskiej Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 2 przy ul.Sulechowskiej.

Konkurs organizowany przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miasta Zielona Góra przy współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, obejmował zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, udzielania pierwszej pomocy a także zachowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadki komunikacyjne czy obrona przed agresywnymi zwierzętami.

Uczniowie wszystkich uczestniczących szkół wykazali się wysokim poziomem wiedzy oraz sprawności fizycznej, jednak na najwyższym stopniu podium stanęła Szkoła Podstawowa nr 5 tuż przed Szkołą Podstawową nr 22 i Szkołą Podstawową nr 15. Nagrodę specjalną otrzymała ekipa ze Szkoły Podstawowej nr 18.

Frekwencja, wysokie wyniki zmagań oraz zaangażowanie uczniów potwierdza, że nasze działania prewencyjne w zielonogórskich szkołach przynoszą zauważalne efekty.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na kolejną edycję!