Warsztaty z obsługi sprzętu ratownictwa chemicznego dla OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniach 7-8 grudnia 2019 r., planuje przeprowadzić warsztaty z obsługi sprzętu ratownictwa chemicznego dla jednostek OSP włączonych do KSRG.

Warunki udziału w warsztatach:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • posiadanie co najmniej szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP

Warsztaty przeznaczone są dla jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu zielonogórskiego.
Zajęcia odbędą się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Zielonej Górze, rozpoczęcie zajęć planowane jest na godz. 9:00.
Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 20 osób.
Zgłoszenia należy kierować na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub d.kaczmarek@straz.zgora.pl lub telefonicznie.