Doposażenie  grup ratowniczych w sprzęt specjalistyczny

W listopadzie 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze zakończono realizację projektu pt. „Doposażenie  grup ratowniczych Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze w sprzęt specjalistyczny z przeznaczeniem do użycia podczas działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych”.

W ramach inwestycji na wyposażenie trzech specjalistycznych grup ratowniczych zakupiono sprzęt ratowniczy i pomocniczy, sprzęt alpinistyczny, sprzęt i komputery nurkowe.
Projekt o wartości 90 790 złotych, zrealizowano przy 50 procentowym dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz dzięki środkom przekazanym na ten cel przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu zielonogórskiego poprzez
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.