Bezpieczne Ferie

W dniu 23 stycznia, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” odwiedziliśmy Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze.

W trakcie pogadanek o różnych zagrożeniach i sposobach zapobiegania i minimalizacji ich skutków, młodzież miała możliwość zapoznania się z rodzajami, zasadami działania i montażu czujek dymowych i tlenku węgla.

Życzymy bezpiecznych ferii!