Bezpieczne Ferie z Bimberem

W ramach programu „Bezpieczne Ferie 2020”, nasz kolega st. sekc. Piotr Palczyński wraz z czworonożnym przyjacielem, odwiedził zielonogórskie zgrupowania dzieci i młodzieży – WOSiR Drzonków, Squash Up, IV LO oraz Tancbudę.
Tematem warsztatów było omówienie niebezpieczeństw z jakimi młodzi feriowicze mogą się spotkać podczas wypoczynku, sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia oraz wytyczne jak im zapobiegać.
Dodatkową atrakcją stanowiły efektowne pokazy wyszkolenia psa Bimbera będące, jednocześnie przeszkoleniem z zachowania w przypadku zagrożenia atakiem agresywnych zwierząt.
Duża frekwencja oraz zaangażowanie dzieci podczas spotkań świadczą o potrzebie realizacji podobnych spotkań, które z pewnością pojawią się w tegorocznym kalendarzu naszych działań.