Bezpieczne Ferie z JRG

Okres ferii 2020 okazał się bardzo pracowity dla naszych strażaków. Szczęśliwie była to praca dająca nam wiele satysfakcji, radości i zadowolenia – spotkania z najmłodszymi mieszkańcami powiatu zielonogórskiego w ramach akcji prewencyjnej „Bezpieczne Ferie 2020”.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr1 przy ul. Kożuchowskiej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr2 z ul. Sulechowskiej jak i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sulechowie przez cały okres ferii odwiedzały ośrodki organizujące wypoczynek dzieci, jak również gościły liczne grupy maluchów i młodzieży w swoich obiektach.

Celem spotkań było zarówno zapoznanie z pracą strażaka, zwiedzanie obiektów i sprzętu PSP, lecz przede wszystkim omówienie zagrożeń z jakimi dzieci mogą się spotkać podczas wypoczynku, sposoby postępowania oraz wytyczne jak im zapobiegać.

Łączna liczba prawie 500 przeszkolonych, aktywnie uczestniczących w zajęciach i ciekawych wiedzy uczestników daje nam pewność, że okres wypoczynku dzieci i młodzieży będzie spokojny i radosny.