Ratownictwo wodne – ćwiczenia Czerwieńsk 2020

W dniu 23.01 br. nad zalewem w miejscowości Czerwieńsk odbyły się planowe ćwiczenia na obiekcie, w których udział wzięły siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Zielonej Górze, druhowie z OSP Czerwieńsk, OSP Przylep oraz strażacy z Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku.
Tematem przewodnim było ratownictwo wodne realizowane na poziomie podstawowym. Kierownik ćwiczeń (Dowódca JRG Nr 2, mł. bryg. Rafał Konieczny), po omówieniu zasad bezpieczeństwa związanych ze specyfiką obiektu, przedstawił główne cele, sprzęt stosowany w ratownictwie wodnym, podstawowe techniki ratownicze, a także możliwości zastosowania tzw. sprzętu przygodnego. Pogadanka była nawiązaniem do zbliżającego się okresu ferii zimowych oraz potencjalnego zagrożenia związanego z przebywaniem dzieci i młodzieży nad zbiornikami lub ciekami wodnymi. W drugiej części przypomniane zostały zasady udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie hipotermii, wydobytym z wody oraz techniki dotarcia do poszkodowanych znajdujących się w akwenie.
Ćwiczenia zakończono po zrealizowaniu kilku przygotowanych scenariuszy, w ramach których należało wybraną techniką oraz stosując odpowiednio dobrany sprzęt zabezpieczyć teren działań, dotrzeć do osoby tonącej, ewakuować ją na brzeg, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przygotować do przekazania służbom medycznym.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz udział w ćwiczeniach.