Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu „BUS” – WYBÓR OFERTY

 

 

 

Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu „BUS” do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz przewozu ratowników na potrzeby działań ratowniczych wraz ze sprzętem do wykrywania i ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych.

DOKUMENTACJA:

  1. SIWZ – POBIERZ
  2. Wymagania techniczne dla pojazdu – POBIERZ
  3. Umowa wzór – zmieniony załącznik nr.4 – POBIERZ

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0de32708-ea28-46a8-bf3e-f0bd6f1a60d2