Szkolenie dowódców OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 24 października 2020 roku rozpoczyna się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP.
Warunki przyjęcia na szkolenie:
• nie przekroczone 65 lat,
• minimum 3 letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
• potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych.
• skierowanie na szkolenie wg. wzoru,
Wypełnione skierowania na kurs należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 19 października br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.
Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przedłożenie oryginału podpisanej karty skierowania.
Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 24.10 – 25.10.2020 r, 7.11 – 8.11.2020 r. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45. Dnia 8.11.2020 r. odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 20 osób.