Szczepienia przeciwko COVID-19 dla strażaków PSP i OSP w ramach Narodowego Programu Szczepień „Etap 1”

UWAGA  – wydłużenie terminu składania deklaracji – do 29 grudnia 2020 do godz. 12:00Na początku stycznia 2021 roku w ramach przyjętego przez rząd Narodowego Programu Szczepień planowane są szczepienia przeciwko COVID-19 dla strażaków PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. Szczepienia będą się odbywały w wytypowanych szpitalach tzw. węzłowych:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w  Zielonej Górze Sp. z o. z o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

Zwracamy się zatem z prośbą do działaczy funkcyjnych jednostek OSP powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra o przygotowanie listy osób chętnych do zaszczepienia podając nazwisko i imię strażaka oraz jego PESEL. Wypełnioną tabelę należy przesłać drogą elektroniczną na adres d.kaczmarek@straz.zgora.pl lub msk@straz.zgora.pl w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia br. (piątek) do godz. 13:00.
Wzór tabeli – w załączniku poniżej.

Jedynym przeciwwskazaniem – ograniczeniem do szczepienia jest fakt zaszczepienia się przeciwko grypie po 30 listopada br. Jeśli ktoś szczepił się przeciwko grypie wcześniej (tj. przed 1 grudnia) może także zaszczepić się przeciwko COVID-19. Szczepieniom mogą się poddać również tzw. ozdrowieńcy – osoby które przeszły covid-19.

W załącznikach poniżej, dostępne jest Oświadczenie Woli dotyczące dobrowolnego poddania się szczepieniu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez szpital, które należy wypełnić i dostarczyć w najbliższych dniach do naszej komendy. W szpitalu należy posiadać przy sobie dowód osobisty w celu potwierdzenia numeru PESEL.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

bryg. Dariusz Kaczmarek: 667-772-260

kpt. Piotr Kowalski: 695-330-137

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór tabeli z wykazem strażaków deklarujących chęć przystąpienia do szczepień – POBIERZ
2. Oświadczenie Woli – POBIERZ