Owady błonkoskrzydłe – porady

W okresie letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły). Jednostki ratownicze straży pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą i zasadami podejmują działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych z miejsc, w których stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla… Continue Reading Owady błonkoskrzydłe – porady