Zamówienie publiczne – Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry

Wybór oferty: POBIERZ SIWZ: POBIERZ Ogłoszenie nr 10589 – 2017 z dnia 2017-01-19 r. Zielona Góra: „Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry” CPV: 09134100-8, 09132100-4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego… Continue Reading Zamówienie publiczne – Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry