Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

kpt. Piotr Kowalski

zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
tel. 48 68 457 56 10
email: p.kowalski@straz.zgora.pl

bryg. Dariusz Kaczmarek
starszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
tel. 48 68 457 56 12
email: d.kaczmarek@straz.zgora.pl